top of page

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

 

Veri Sorumlusu: Doğa Transport Nakliyat Tarım Petrol Otomotiv Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

 

İstiklal Cad. 5250 Sk. Bahir Taylan İşhanı Kat: 3/19 Akdeniz, Mersin

 

Doğa Transport Nakliyat Ltd. Şti. (bundan sonra “Doğa Project” olarak anılacaktır.) olarak; kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili siz ziyaretçilerimizi bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

 

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı Nelerdir?

 

Faaliyetlerimiz kapsamında siz ziyaretçilerimizin aşağıda yer alan verilerini toplamaktayız:

 

Kimlik Bilgileri kapsamında, Ad, Soyad, Elektronik Posta adresi, vb. kişisel verileriniz, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi sebepleriyle toplanmaktadır.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Nelerdir?

 

Kişisel verileriniz, Doğa Project tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemleri

 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz basılı ve elektronik formlar, elektronik sistemler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

İletişim Bilgileri kapsamında, başta işyeri ismi/unvanı olmak üzere Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi sebepleriyle toplanmaktadır.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Nelerdir?

 

Kişisel verileriniz, Doğa Project tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemleri

 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz basılı ve elektronik formlar, elektronik sistemler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Fiziksel Mekan Güvenliği kapsamında, işlenmekte olan kişisel verileriniz başlıca, Giriş - Çıkış kayıt bilgileriniz ve CCTV Kayıt bilgilerinizdir. Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi sebepleriyle toplanmaktadır.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Nelerdir?

 

Kişisel verileriniz, Doğa Project tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemleri

 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz basılı ve elektronik formlar ile CCTV Kayıtları vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Görsel Kayıtlar kapsamında, işlenmekte olan kişisel verileriniz başlıca görsel kayıtlardır. Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi sebepleriyle toplanmaktadır.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Nelerdir?

 

Kişisel verileriniz, Doğa Project tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemleri

 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz basılı ve elektronik formlar ile CCTV Kayıtları vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Son olarak, İşlem Güvenliği Bilgileri kapsamında, işlenmekte olan kişisel verileriniz başlıca; Çıkış IP, Varış IP, İnternet Sitesi İsmi, Tarih/Saat, Trafik Bilgisi, Port Numarası, MAC Adresi gibi verilerinizdir. Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi sebepleriyle toplanmaktadır.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Nelerdir?

 

Kişisel verileriniz, Doğa Project tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemleri

 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz elektronik sistemler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

 

Kişisel verileriniz,

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na

 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, fiziksel mekan güvenliğinin temini amacıyla İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar’ımız ile Tedarikçiler’imize,

aktarılabilecektir.

Doğa Project olarak, faaliyetimizin yurtdışı dahil lojistik hizmetlerini kapsaması nedeniyle verinizin işlendiği süreç yurt dışı bağlantılı ise iş faaliyetlerimizin ve personelimizin yurt dışı görevlendirmeleri ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak, bu kişilerle ve süreçlerle sınırlı veriler Kanun’daki kurallara uygun olarak yurtdışındaki iştirakler, bağlı ortaklıklar, alt yükleniciler ve tedarikçiler ile ilgili ülkedeki mevzuat zorunlulukları durumunda yabancı kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?

 

Kişisel verileriniz, kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Kanunda veya ilgili mevzuatta bir süre öngörülmemişse; işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla belirlenen makul sürelerce saklanmaktadır.

 

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

 

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı Nasıl Kullanırsınız?

 

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi,

 

 • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile İstiklal Cad., Bahir Taylan İş Hanı Kat:3/19 Akdeniz, Mersin adresine göndererek,

 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Doğa Project'e bizzat başvurarak,

 • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp info@dogaproject.com adresine e-posta gönderilerek,

Doğa Project'e iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

bottom of page